vrijdag 4 april 2014

Kinderen volgen het voorbeeld van de ouders!!

Info voor ouders over het 10op10-project

Ouders zijn een voorbeeld voor hun kinderen, ook in het verkeer. De mate waarin ouders kiezen voor duurzame mobiliteit en de aandacht die ze besteden aan veilige verplaatsingen zullen mee bepalend zijn voor de latere vervoerskeuze en het verkeersgedrag van hun kinderen.Samen het verschil maken

Gelukkig hebben veel ouders al het voordeel van de fiets ontdekt of kunnen ze tijd uittrekken om te voet met de kinderen naar school te stappen.

Samen met de basisscholen en de ouders wil ook de provincie Antwerpen met het 10op10-project kinderen extra kansen geven om hun rol als jonge stapper, fietser en passagier in te oefenen om later op een verantwoorde wijze deel te nemen aan het verkeer.

Als ouder ben je de eerste en belangrijkste verkeersopvoeder van je kind. Je kunt hem of haar al vanaf jonge leeftijd leren om op een veilige en vaardige manier deel te nemen aan het verkeer. Jonge kinderen leren vooral door te imiteren, ga daarom regelmatig met je kind op stap in het verkeer en geef daarbij steeds het goede voorbeeld.

De belevingswereld van je peuter en kleuter

De wereld, en dus ook het verkeer, ziet er voor je kind anders uit dan voor jou als ouder. Kleuters zijn klein, hun gezichtsvermogen is beperkt, ze kunnen de geluiden uit hun omgeving nog niet goed lokaliseren. Jonge kinderen zijn spontaan en impulsief in hun gedrag. Ze zijn snel afgeleid en kunnen nog geen twee dingen tegelijkertijd, zoals spelen en uitkijken. 

Tip

 • Vertel wat je ziet en hoort als je samen met je kind op stap bent en verwoord wat jullie doen.

Jonge stappers

Zodra de buggy aan de kant blijft staan, stapt je kind aan je hand mee. Zeker op kleuterleeftijd betekent je hand nog een grote veiligheid voor je kind. Kinderen hebben immers een andere belevingswereld; een vriendje aan de overkant of een rollende bal kan plots zijn volle aandacht krijgen, waardoor je kind onverwacht de straat wil oplopen. 

Tips

 • Leer je kind stappen aan de huizenkant,  jijzelf stapt altijd aan de straatzijde op de stoep.
 • Stop altijd aan de stoeprand voordat je samen oversteekt. Stoppen en stilstaan, om gericht om je heen te kijken, is een vaardigheid die kinderen leren tussen hun derde en zesde levensjaar.
 • Kijk mee met je kind bij het oversteken. Voor de leeftijd van acht jaar is het gezichtsveld van een kind nog onvoldoende ontwikkeld om goed links en rechts te kijken en het aankomend verkeer goed in te schatten.

Alleen oversteken

Alleen oversteken is voor kinderen een complex gebeuren, niet alleen omdat ze eerst gericht moeten stoppen en kijken, ze moeten ook inschatten wanneer de aankomende wagen precies bij hen zal zijn en hoeveel tijd ze hebben om veilig over te steken.
Het duurt tot de leeftijd van negen à tien jaar vooraleer kinderen in staat zijn om individueel op een veilige manier over te steken. Voordien kan en moet dit onder begeleiding geoefend worden.

Tip

 • Laat je kind eerst in een rustige omgeving alleen beslissen om over te steken. Je bevindt je nog in zijn nabijheid en je kunt ingrijpen indien nodig.

Samen leren fietsen

Fietsen leert je kind al vanaf peuter- en kleuterleeftijd, bij voorkeur op een loopfiets, zodat je dreumes ervaart hoe hij zijn evenwicht bewaart. Een loopfiets met een rem heeft het voordeel dat ook het remmen al snel geoefend wordt.
Met driewielers, fietsen met zijwieltjes ... leren kinderen op een andere manier hun evenwicht houden dan op een tweewielige fiets. Het is moeilijk om gedrag dat we automatiseren weer af te leren, daarom geef je je kind best eerst een loopfiets om daarna zonder zijwielen over te stappen op een gewone trapperfiets. Op deze manier leren kinderen sneller fietsen.
De lagere schoolleeftijd is een ideale leeftijd om vaak te fietsen op het plein of in de tuin en samen met (groot-)ouders ervaring op te doen in het verkeer. Door de jaren heen worden kinderen steeds behendiger op hun fiets. Om hen daarbij te helpen wordt er best zowel op de basisschool als thuis vaak spelenderwijs, in een beschermde omgeving, geoefend op stuurvastheid.

Zodra je kind in het echte verkeer fietst, is er geen ruimte meer voor spel of experiment. Je kind moet gericht kijken en luisteren, duidelijk aangeven aan andere bestuurders waar hij naartoe gaat, de betekenis van verkeersborden en –regels kennen en het gedrag van de andere weggebruikers correct inschatten. Help je kind hierbij door nauwlettend toe te kijken op zijn gedrag, bij te sturen waar nodig, een compliment te geven als het goed gaat, uit te leggen waarop hij dient te letten ...

Tips

 • Leer je kind al vanaf jonge leeftijd rechts naast zijn fietsje stappen en rechts op- en afstappen, een goede gewoonte waarbij je leert afstappen aan de veilige kant van de rijbaan.
 • Start van in het begin met het dragen van de fietshelm om het hoofd te beschermen.
 • Een kind, jonger dan 9 jaar, mag op de stoep fietsen op voorwaarde dat de wieldiameter niet groter is dan 50 cm.
 • Zodra je samen op de rijbaan fietst, rij je best links van je kind, zo vorm je een buffer tussen hem en het verkeer. Fietst je kind al wat vlotter, laat hem dan voor je fietsen, maak vooraf goede afspraken en kom onmiddellijk tussenbeide als je kind nog een (beginners)fout maakt.
 • Oversteken doe je best te voet, met de fiets aan de hand heb je immers ook voorrang op een zebrapad en kan je kind de situatie beter leren inschatten

Alleen met de fiets op pad

Pas wanneer je kind over de nodige stuurvastheid beschikt en de verkeersregels kan toepassen, leert het geleidelijk aan al fietsend deelnemen aan het echte verkeer. Eerst in een rustige omgeving, geleidelijk aan in complexere verkeerssituaties. Het duurt tot ongeveer twaalf jaar voordat je kind in staat is om zich zelfstandig als fietser door het verkeer te begeven. Dit is ook de reden waarom de school pas op deze leeftijd een fietsexamen organiseert.

Zichtbaarheid

‘Zien en gezien worden’ is erg belangrijk in het verkeer, voor klein én groot! Jij en je kind kunnen jullie laten zien door oogcontact te maken met aankomende chauffeurs als jullie willen oversteken, door met een uitgestrekte arm kenbaar te maken wanneer jullie met de fiets een bocht willen nemen en door je kind en jezelf te kleden in reflecterende fluokledij.


Het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer vormt vaak een goed alternatief wanneer de school moeilijk te voet of met de fiets bereikbaar is.

Het openbaar vervoersaanbod van De Lijn is voor kinderen jonger dan zes jaar gratis. Met de treinen van de NMBS reizen kinderen van nul tot en met twaalf jaar onder begeleiding gratis (maximum vier kinderen per begeleider). 

Je kind als passagier

Verplaats je je met de wagen, zorg er dan voor dat niet alleen jij, maar ook al je passagiers, goed vastgeklikt zijn met de gordel. Voor baby’s en peuters voorzie je uiteraard een aangepast zitje, kleuters (met een lengte tussen 1,10 en 1,35 meter) dienen ook nog op een verhogingskussen te zitten.


Tips

 • Oefen samen, zodat je kind zichzelf leert vastmaken en beschermen met een gordel.
 • Leer je kind om steeds langs de stoepzijde in- en uit de wagen te stappen.
Wil je meer info over deze onderwerpen, dan verwijzen we graag door naar publicaties die reeds verschenen zijn in het verkeerslandschap.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten